׾ײ
1ײ 2ײ 3Ұײ
4׾ײ 5׾ײ 6׾ײ
7׾ײװ 8׾ 9ײ
10ײ 11׾ײ 12׾ײ
13ɢװײ 14ײ 15ײ
16ײ